Cao ốc văn phòng tại Hà Nội

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Thành phố: Hà Nội 17 bất động sản.
Giá:

12 - 16 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

30 - 40 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

19 - 30 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

20 - 35 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

20 - 30 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

25 - 30 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

14 usd/m2/tháng - 17 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

21 - 25 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

Đang cập nhật

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

Đang cập nhật

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

Đang cập nhật

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

Đang cập nhật

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

10 - 12 usd/m2/tháng

Email:

info@acr.vn

Giá:

25 - 30 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

22 - 24 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

12 - 16 usd/m2/tháng

Email:

info@diaocthudo.com

Giá:

Đang cập nhật

Email:

info@diaocthudo.com

<1>Trang 1/1 (Có 17 dự án)