Tìm kiếm doanh nghiệp

Công ty cổ phần Sông Đà 1

Công ty cổ phần Sông Đà 1
  • 18/165 đường Cầu Giấy - phường Quan Hoa
  • |

Công ty cổ phần Sông Đà 1 là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một Công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà.

 

Công ty thành lập theo Quyết định số .... ngày 26/3/1993 của ...